Şirketimiz 1986 yılında TEMELSU bünyesinde jeoteknik çalışmaları yürütmek amacı ile kurulmuştur. 2007 yılından itibaren ise TEMELSU'dan ayrılarak TEMELSON JEOTEKNİK HİZMETLER LTD. ŞTİ. olarak çalışmalarına devam etmektedir.


Şirketimizin sunduğu hizmetler arasında;
  • zemin, temel araştırma ve maden sondajları,
  • baraj, tünel vb enjeksiyon işleri,
  • jeofizik etütler,
  • doğal yapı gereci araştırmaları,
  • zemin ve kaya mekaniği laboratuvar ve arazi deneyleri,
  • baraj ve tünel gibi yapılara ölçüm aletleri yerleştirilmesi,
  • jeolojik, jeoteknik ve jeofizik etüd raporu yazımı,
  • deprem risk analizi, sıvılaşma analizi çalışmaları
sayılabilir.